Kolejny certyfikat dla GASTROHOUSE

GDAŃSK JEMY ZDROWO

Firma GASTROHOUSE otrzymała kolejny certyfikat

za ukończenie szkolenia w ramach programu Gdańsk JeMy Zdrowo.


Podczas szkolenia poruszano następujące tematy:

  • zasady komponowania posiłków w żywieniu zbiorowym w świetle nowych przepisów prawnych,
  • obsługiwanie systemu wspierającego komunikację między placówką oświatową, a rodzicami dotyczącą, organizacji żywienia,
  • dobre praktyki przyrządzania posiłków w żywieniu zbiorowym