Gastrohouse  kontroluje właściwy sposób produkcji

oraz pakowania posiłków do termosów z zachowaniem ich właściwej temperatury.

Nadzór nad procesem przygotowania posiłków kontrolowany jest przez dietetyka oraz zgodny z zasadami HACCP.

Wszystkie opakowania z których korzystamy posiadają wymagane deklaracje zgodności rozporządzenia EU ws materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Najwyższe standardy produkcji posikłów oraz ich pakowania.